2221077170,2221073501 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32, Χαλκίδα maro.papaioannou7@gmail.com

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικαστικοί Επιμελητές Χαλκίδα - Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Ευβοίας | Χαλκίδα

 

Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Παπαϊωάννου διατηρεί ένα σύγχρονο γραφείο στο κέντρο της Χαλκίδας, όπου εδώ και πολλά χρόνια διεκπεραιώνει κάθε είδους δικαστικές υποθέσεις.
 

Το γραφείο διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών με άρτια νομική κατάρτιση και γνώση του αντικειμένου, το οποίο φροντίζει με προσοχή και λεπτομέρεια κάθε υπόθεση. Ο τομέας δραστηριοποίησης μας περιλαμβάνει την επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και την αναγκαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων και δικαστικών αποφάσεων.
 

Μάθετε περισσότερα

 

Εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων

Εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων

Ενεργούμε για λογαριασμό του εντολέα του και αναλαμβάνουμε την επίδοση κάθε είδους δικογράφων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιδόσεις δικαστικών εγγράφων

Επιδόσεις δικαστικών εγγράφων

Το γραφείο διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών με άρτια νομική κατάρτιση και γνώση του αντικειμένου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων

Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων

Διεκπεραιώνουμε κάθε είδους δικαστικές υποθέσεις την περιφέρεια του πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ