2221077170,2221073501 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32, Χαλκίδα maro.papaioannou7@gmail.com
hero image

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Ευβοίας | Χαλκίδα

 

Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Παπαϊωάννου διατηρεί ένα σύγχρονο γραφείο στο κέντρο της Χαλκίδας, όπου εδώ και πολλά χρόνια διεκπεραιώνει κάθε είδους δικαστικές υποθέσεις.
 

Το γραφείο διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών με άρτια νομική κατάρτιση και γνώση του αντικειμένου, το οποίο φροντίζει με προσοχή και λεπτομέρεια κάθε υπόθεση. Ο τομέας δραστηριοποίησης μας περιλαμβάνει την επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και την αναγκαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων και δικαστικών αποφάσεων.
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Δικαστικός Επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου που είναι διορισμένος. 
Παρότι στην πράξη ο Δικαστικός Επιμελητής δρα ως ελεύθερος επαγγελματίας, η αμοιβή του προκύπτει από απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Κύρια χαρακτηριστικά μας είναι η εχεμύθεια η υπομονή, η ευγένεια 
και η διαλλακτικότητα σε κάθε υπόθεση.