2221077170,2221073501 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32, Χαλκίδα maro.papaioannou7@gmail.com